polski Polska  małopolskie  oświęcimski   Moje Podwórko   |  Poczta 
Portal Środa - 30 wrzesnia 2020 Geraldy, Honoriusza, Wery    "Granica między dobrem i złem nie przebiega pomiędzy ludĄmi, ale przez człowieka" - autor nieznany
Menu
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminna Bibliotek Publiczna
ePUAP
Rozkład Busów
Przetargi aktualne:
Nie znaleziono żadnych przetargów.

Przetargi zakonczone:
Remont drogi gminnej Nr 510346K nr działki 3211/1 ul. Akacjowa w miejscowości Piotrowice w km 0+500 - 0+900 wraz z remontem przepustu w km 0+588. Remont drogi dojazdowej do pól na długości 500m w miejscowości Przeciszów w km 0+000 - 0+500 (2015-04-24)
Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w gminie Przeciszów (2015-03-30)
Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 2 200 000,00 zł art. 518 § 1 pkt 3 kodeksu cywilnego (2015-03-18)
Usługa doradztwa zawodowego indywidualnego w ramach projektu Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w gminie Przeciszów (2015-02-11)
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Przeciszów Numer ogłoszenia: 235241 - 2014; data zamieszczenia: 12.11.2014 (2014-11-20)
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Przeciszów (2014-09-25)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (2014-11-14)
Przebudowa drogi gminnej Nr 510340K, ul. Długa w Przeciszowie (2014-07-07)
Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w gminie Przeciszów (2014-06-26)
Usługa doradztwa zawodowego indywidualnego w ramach projektu Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w gminie Przeciszów (2014-04-07)
Remont nawierzchni dróg gminnych: Nr 510360K ul. Bukowiecka i Nr 510356K ul. Modrzewiowa w Piotrowicach - Gmina Przeciszów (2014-03-31)
Przebudowa polegająca na remoncie nawierzchni asfaltowej wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1762K, ul. Andrychowska w Piotrowicach - etap II od km 2+932 do km 3+382 (2014-03-17)
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł Numer ogłoszenia: 510628 - 2013; data zamieszczenia: 10.12.2013 (2013-12-18)
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem na ustawienie pojemników na odzież używaną. (2014-01-15)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Przeciszów w roku 2014 (2013-12-02)
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów oraz oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przeciszów (2013-09-24)
Przebudowa drogi gminnej Nr 510340K, ul. Długa w Przeciszowie (2013-07-30)
Budowa, rozbudowa kompleksu obiektów sportowych przy Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Piotrowicach przy ul. Andrychowskiej 222 (2013-07-16)
Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w gminie Przeciszów (2013-07-03)
Remont drogi dojazdowej do pól w Piotrowicach, ul. Zatorska, nr działki 3293/1 (2013-06-12)
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Przeciszów (2013-05-29)
Budowa odcinka drogi oraz remont dróg na terenie Gminy Przeciszów (2013-05-21)
Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 244 (2013-05-15)
Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu pożarniczego marki JELCZ 004. (2013-05-15)
Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w gminie Przeciszów (2013-05-02)
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Przeciszów Numer ogłoszenia: 50141 - 2013; data zamieszczenia: 04.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (2013-04-22)
Roboty budowlane polegające na remoncie i konserwacji elewacji oraz malowaniu dachu kościoła pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Przeciszowie przy ul. Szkolnej 39. (2013-02-22)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Przeciszów w roku 2013. (2012-12-11)
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów oraz oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przeciszów (2012-11-30)
Remont budynku Domu Kultury w Przeciszowie. (2012-09-13)
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Piotrowice (2012-08-30)
Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkół Podstawowych na terenie Gminy Przeciszów (2012-07-30)
Remont ul. Kasztanowej w Piotrowicach na odcinku 600 m (2012-07-04)
Remont pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowicach (2012-06-27)
Przebudowa drogi gminnej Nr 510340K, ul. Długa w Przeciszowie w zakresie budowy chodnika, kanalizacji opadowej wraz z poszerzeniem jezdni (2012-06-14)
BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO - ORLIK 2012 PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PODSTAWOWO - GIMNAZJALNYCH W PRZECISZOWIE, UL. SZKOLNA 93 (2012-06-18)
Program aktywizacji społecznej i zawodowej w gminie Przeciszów (2012-05-30)
Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w gminie Przeciszów (2012-05-17)
Remont drogi dojazdowej do pól w Piotrowicach (ul. Zatorska, nr działki 3293/1 (2012-05-17)
Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w gminie Przeciszów. (2012-05-07)
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Przeciszów (2012-05-10)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Przeciszów w roku 2012 (2011-12-13)
Remont drogi dojazdowej do pól w Piotrowicach, ul. Zatorska, nr działki 3293/1. (2011-09-05)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów i Polanka Wielka, Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Polanka Wielka - etap I, część 1 (2011-08-02)
Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Piotrowicach (2011-07-27)
Budowa ogólnodostępnych placów zabaw wraz z miejscami postojowymi przy Przedszkolach na terenie Gminy Przeciszów (2011-06-07)
Remont pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Przeciszowie (2011-06-01)
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów i Polanka Wielka, Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Polanka Wielka - część I, część 1 (2011-06-09)
Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w gminie Przeciszów (2011-04-19)
Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w gminie Przeciszów (2011-04-08)
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Przeciszów (2011-03-29)
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.400.000,00 zł (2011-02-23)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacji inwestycji pn:Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów i Polanka Wielka Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów etap III (2011-01-10)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Przeciszów w roku 2011 (2010-11-17)
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów i Polanka Wielka Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów - etap III (2010-11-22)
Termomodernizacja budynku Dom Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej; Samodzielny Publiczny Zakład Opiek Zdrowotnej (2010-09-08)
Zmiana konstrukcji dachu budynku Domu Nauczyciela w Piotrowicach przy ul. Andrychowskiej (2010-06-16)
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Przeciszów (2010-03-16)
Przebudowa zjazdu, budowa odwodnienia, remont drogi do Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie, ul. Szkolna 93 na dz 2877 i 2064 (2010-02-09)
Dostawa używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z nową zabudową z przeznaczeniem dla OSP Przeciszów (2009-12-18)
Dostawa materiałów na wymianę sieci wodociągowej - ul. Nawsie w Przeciszowie i ul. Akacjowa w Piotrowicach, na terenie gminy Przeciszów. (2009-08-19)
Remont drogi dojazdowej do pól w Piotrowicach (ul. Zatorska, nr działki 3293/1) (2009-08-18)
Zmiana konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu oficyny Przedzkola w Przeciszowie (2009-07-22)
Zmiana konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku oficyny Przedszkola w Przeciszowie. (2009-06-24)
Budowa parkingu dla samochodów osobowych w Przeciszowie przy ul. Szkolnej na działce nr 2952/1. (2009-03-20)