polski Polska  małopolskie  oświęcimski   Moje Podwórko   |  Poczta 
Portal / GOSPODARKA
ODPADAMI
Środa - 30 wrzesnia 2020 Geraldy, Honoriusza, Wery    "Granica między dobrem i złem nie przebiega pomiędzy ludĄmi, ale przez człowieka" - autor nieznany
Menu
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminna Bibliotek Publiczna
ePUAP
Rozkład Busów
GOSPODARKA ODPADAMIHARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Styczeń - Grudzień 2015 (kliknij) dodano (30.12.2014)

 

Harmonogram odbioru odpadów „pozostałych” na rok 2015 dla Gminy Przeciszów
Informacja o reklamacjach nieodebranych odpadów.Zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi    Rejestr działalności regulowanej z zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości


Analiza stanu gospodarki za 2014 rok


Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Przeciszów

2015 rok

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

„EMPOL” Spółka z o.o.

Os. Rzeka 133

34-451 Tylmanowa
Umowa zawarta została na okres od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.


2012 - 2014 rok

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Bema 12A

32-602 Oświęcim

Umowa zawarta została na okres od 01 lipca 2013r. do 31 grudnia 2014r.

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne

2014r.

Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne

Kod odebranych odpadów komunalnych4)

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych4)
Składowisko Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. ul. Nadwiślańska 36

20 03 01

 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 04

Opakowania z metali

15 01 07

Opakowania ze szkła

17 01 01

Odpady betonu i gruzu

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacjiElektrozłom Sp. z o.o.. ul. Spacerowa 1

34-323 Ślemień


Elektrozłom Sp. z o.o., 34-323 Ślemień, ul. Spacerowa 1

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35

BM Recykling Sp. zo.o. ul. Konopnickiej 11 41-100 Siemianowice Śląskie

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

GUM RECYCLING Sp. z o.o. 44-240 Żory Kleszczowska 3616 01 03

Zużyte opony


2013r.

Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne

Kod odebranych odpadów komunalnych4)

      Rodzaj odebranych odpadów komunalnych4)
Składowisko Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. ul. Nadwiślańska 36

20 03 01

 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 04

Opakowania z metali

15 01 07

Opakowania ze szkła

17 01 01

Odpady betonu i gruzu

Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami MB Recycling Sp. z o.o. Kielce ul. Bartosza Głowackiego 4A/15


20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02,lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie


Elektrozłom Sp. z o.o., 34-323 Ślemień, ul. Spacerowa 1

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)

20 01 23*


Urządzenia zawierające freony

BM Recykling Sp. zo.o. ul. Konopnickiej 11 41-100 Siemianowice Śląskie

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

Veolia Usługi dla Środowiska Recykling Sp. z o.o. Gliwice ul. Szobiszowicka 1

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

P.P.H.U. Haczek, Pisarzowice, ul. Miła 1

15 01 04

Opakowania z metali

Krynicki Recykling S.A. Olsztyn ul. Iwaszkiewicza 48/23

15 01 07

Opakowania ze szkła

GUM RECYCLING Sp. z o.o. 44-240 Żory Kleszczowska 3616 01 03

Zużyte opony

2012r.

Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne

Kod odebranych odpadów komunalnych4)

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych4)

Składowisko Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. ul. Nadwiślańska 36

20 03 01

 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 07

 Odpady wielkogabarytowe


Recupyl Polska Sp. z o.o.

66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Teatralna 49


20 01 33*


 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02,lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

SARPI  Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o., 42-523 Dąbrowa Górnicza, ul. Koksownicza 16

20 01 28

 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 32

 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

Osiągnięte przez Gminę Przeciszów oraz podmioty odbierające odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości wymagane poziomy

2014 r.

-  osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 47,0%
-  osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 27,6 %

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%


2013r.

-  osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 124,7%
-  osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 15,6 %

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%


2012r.

-  osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 124,%
-  osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 11,6 %

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%
Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzone są przez:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

„EMPOL” Spółka z o.o.

Os. Rzeka 133

34-451 Tylmanowa

Mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych  - prowadzone są przez: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

„EMPOL” Spółka z o.o.

Os. Rzeka 133

34-451 Tylmanowa


  1. Mobilny Punkt Odbioru Odpadów Niebezpiecznych  (zbiórka 1 x w roku)

Powyższe odpady odbierane są przez podstawiony samochód z obsługą w wyznaczonych do tego celu  miejscach i ustalonych wcześniej terminach:


Miejscowość

Miejsce zbiórki

Las

 Dom Ludowy ul. Leśna 14

Przeciszów

parking przy cmentarzu

Piotrowice

parking przy cmentarzu  1. Zużyte opony (zbiórka 1 x w roku)

Powyższe odpady zbierane są do kontenerów w wyznaczonych do tego celu punktach i ustalonych wcześniej terminach:


Miejscowość

Miejsce zbiórki

Las

przy kontenerze na odpady zielone
(w pobliżu kapliczki przy ul. Leśnej)

Przeciszów

parking przy cmentarzu

Piotrowice

zakole przy ul. Lipowej
(przy skręcie na ul. Wrzosową)  1. Odpady zielone

Powyższe odpady zbierane są od kwietnia do października do kontenerów w wyznaczonych do tego celu punktach:


Miejscowość

Miejsce zbiórki

Las

w pobliżu kapliczki przy ul. Leśnej

Przeciszów

parking przy cmentarzu komunalnym (pierwszy kontener)

w pobliżu skrzyżowania ul. Sosnowej z ul. Podlesie (drugi kontener)


Piotrowice

parking przy cmentarzu  1. Odpady remontowo – budowlane

Powyższe odpady zbierane są przez cały rok do kontenerów w wyznaczonych do tego celu punktach:


Miejscowość

Miejsce zbiórki

Las

w pobliżu kapliczki przy ul. Leśnej

Przeciszów

w pobliżu skrzyżowania ul. Sosnowej z ul. Podlesie

Piotrowice

baza Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Andrychowskiej  1. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (zbiórka 1 x w roku)

      Powyżej wymienione odpady zbierane  są systemem objazdowym w formie tzw. wystawki w ustalonych wcześniej terminach.Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych 

2015r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

„EMPOL” Spółka z o.o.

Os. Rzeka 133

34-451 Tylmanowa
Zbiórka w/w sprzętu odbywa się 1 raz w roku w systemie objazdowym w formie tzw. wystawki w ustalonych wcześniej terminach.


2012 - 2014 rok

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Bema 12A

32-602 Oświęcim
Dokumenty do pobrania:


- Nowy regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przeciszów


- DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


- BROSZURA INFORMACYJNA Z ZASADAMI SEGREGACJI ŚMIECI (kliknij)
Zmiana zasad gospodarowania odpadami komunalnymi       W dniu 27 lutego 2014 r. Rada Gminy Przeciszów podjęła nowe uchwały związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi:

- w sprawie zmiany Uchwały XXIII/155/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28.12.2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,

- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przeciszów.


       W ramach podjętych uchwał nie uległa zmianie metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nadal naliczana ona będzie od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Wysokość ponoszonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami będzie stanowić iloczyn liczby zamieszkujących na danej nieruchomości mieszkańców i stawki opłaty uchwalonej uchwałą rady gminy.Opłata miesięczna

=

liczba mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości

x

stawka opłatyOpłata za gospodarowanie odpadami będzie dalej uiszczana kwartalnie.


            Opłata kwartalna

  =

                  opłata miesięczna

  x

  3       Radni podjęli uchwałę o obniżeniu stawki opłaty przy prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów i od 1 kwietnia 2014 r. będzie ona wynosić 7,00 zł/mieszkańca/miesiąc (odpady selektywne i zmieszane) natomiast nie uległa zmianie stawka opłaty w przypadku gdy właściciele nieruchomości nie będą prowadzić selektywnej zbiórki odpadów i wynosić ona nadal będzie 12,00 zł zł/mieszkańca/miesiąc (odpady tylko zmieszane).


Opłata kwartalna za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w nieprzekraczalnych terminach:

1) za I kwartał do 15 marca danego roku,

2) za II kwartał do 15 czerwca danego roku,

3) za III kwartał do 15 września danego roku,

4) za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.


Niewielkiej zmianie uległ także wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


       W związku z powyższymi zmianami, na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, lub właściciele nieruchomości, którzy chcą zmienić sposób zbiórki odpadów z nieselektywnego (zmieszanego) na selektywny, zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji na nowych formularzach, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, tj. od 1 kwietnia do 15 kwietnia 2014r.


       Początkiem kwietnia do wszystkich właścicieli nieruchomości zostaną rozesłane informacje dotyczące obowiązku złożenia nowej deklaracji wraz z jej czystym formularzem do wypełnienia. Wypełniony formularz trzeba będzie złożyć w Urzędzie Gminy w Przeciszowie lub wysłać pocztą w terminie wskazanym powyżej. Złożona deklaracja będzie podstawą do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w niższej wysokości w przypadku osób selektywnie zbierających odpady.

       W przypadku osób deklarujących zbieranie odpadów w sposób nieselektywny wysokość opłaty nie ulegnie zmianie w związku, z czym są oni zwolnieni z obowiązku składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Nową deklarację będzie można także otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy w Przeciszowie lub pobrać ze strony internetowej Gminy Przeciszów – www.przeciszow.pl


           Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


       Od 1 kwietnia 2014 r. deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dodatkowo będzie można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl . Deklaracja wysyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


       Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie jest opłatą, którą mieszkańcy wnoszą bez wezwania, w związku, z czym w przypadku gdyby właściciel nieruchomości z jakichkolwiek przyczyn nie otrzymał informacji o wysokości opłaty nie zwalnia go to z obowiązku jej uiszczenia. W takich przypadkach należy uiścić opłatę w wyliczonej w deklaracji wysokości w terminach wskazanych powyżej na rachunek bankowy Urzędu Gminy Przeciszów nr 13 8136 0000 0021 0698 2000 0010.


        Zmiany wprowadzone nowymi uchwałami Rady Gminy Przeciszów wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r. w związku, z czym do końca marca 2014 obowiązują stare stawki opłat za gospodarowanie odpadami oraz stare formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


        Jednocześnie przypominamy, że każdorazowo nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy w Przeciszowie w następujących poniżej przypadkach i terminach:

  • 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (Jeżeli nieruchomość była wcześniej niezamieszkana – nikt tam nie przebywał, a następnie ktoś na niej zamieszkał np. rodzina wprowadziła się do nowo wybudowanego domu, wtedy należy złożyć deklarację dla tej nieruchomości. Zgłoszenia należy dokonać bez względu na wymogi prawne, jakie musi spełnić budynek, aby go użytkować);
  • 14 dni od zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (przede wszystkim, gdy zmienia się liczba zamieszkałych osób, a także gdy zaprzestano selektywnej zbiórki odpadów, a taki fakt został wcześniej zadeklarowany).


      Zasady selektywnej zbiórki


W przypadku prowadzenia na nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów właściciel nieruchomości ponosi niższe koszty związane z zagospodarowaniem odpadów (7,00 zł/Mieszkańca/miesiąc a nie 12,00 zł/Mieszkańca/miesiąc). To czy na danej nieruchomości będą segregowane odpady czy nie właściciel nieruchomości deklaruje w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie której będzie naliczana opłata. Jeżeli dany właściciel nieruchomości deklaruje selektywna zbiórkę odpadów, musi pamiętać, że należy to robić systematycznie i zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przeciszów. W związku, z tym należy wiedzieć jak to robić.


Selektywna zbiórka polega na segregowaniu wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych na wskazane w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przeciszów poszczególne rodzaje odpadów i przekazywanie ich odbiorcy na zasadach tam wskazanych.

Selektywnie (oddzielnie) należy zbierać następujące rodzaje odpadów:


1) Papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.),

2) szkło,

3) tworzywa sztuczne,

4) metale,

5) odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji

6) zużyte baterie i akumulatory,

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

8) przeterminowane leki,

9) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, pestycydy, itd.),

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

11) odpady budowlano – remontowe, takie jak: gruz ceglany, odpady materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, zmieszane odpady betonu, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, usunięte tapety, tynki, okleiny, itp.

12) zużyte opony.


       Pozostałe wytworzone na terenie nieruchomości odpady komunalne stanowią odpady zmieszane i należy je gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach. Zgodnie z ustawą i regulaminem właściciele nieruchomości sami we własnym zakresie wyposażają nieruchomość w pojemnik do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych. Należy pamiętać że zgodnie z wymogami regulaminu, ma być to pojemnik co najmniej o pojemności 110 l lub większy. Przy czym pojemniki o pojemnościach 120 l i więcej  muszą być wyposażone w system jezdny (koła), ułatwiający jego transport. Należy także pamiętać, że nieruchomość należy wyposażyć w taką ilość pojemników, aby była ona wystarczająca do gromadzenia wszystkich wytwarzanych na nieruchomości odpadów komunalnych.


Odpady wyselekcjonowane takie jak:

1)         szkło,

2)         papier,

3)         tworzywa sztuczne,

4)         opakowania wielomateriałowe,

5)         metale

będą odbierane od mieszkańców co 2 miesiące. Odpady takie należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu workach o odpowiedniej kolorystyce:

żółty – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,

czerwony - metal

biały – szkło bezbarwne;

zielony – szkło kolorowe

niebieski – papier.

Wszystkie worki do selektywnej zbiorki będą bezpłatnie  dostarczane mieszkańcom przez podmiot świadczący usługę odbioru odpadów.

       W miesiącach od kwietnia do października będzie można oddać odpady zielone ulegające biodegradacji. 

       Zgodnie z definicją ustawową przez odpady zielone należy rozumieć stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów. W związku z tym, mieszkańcy będą mogli oddawać np. skoszoną z ogrodu trawę, gałęzie z przycinanych drzew, zgrabione liście.


Odpady takie jak:

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zużyte opony,

- zużyte baterie i akumulatory samochodowe,

- chemikalia,

- przeterminowane lekarstwa,

- odpady budowlane i rozbiórkowe,

będą odbieranie od mieszkańców podczas prowadzonej zbiórki 1 raz w roku.


       Harmonogram odbioru, czyli terminy w których będą odbieranie odpady komunalne zmieszane w pojemnikach i segregowane w workach będą podane mieszkańcom w terminach późniejszych w sposób zwyczajowo przyjęty. Terminy te zostaną ustalone z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą i podane mieszkańcom poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Przeciszów (www.przeciszow.pl).


Zgodnie z zapisami regulaminu dopuszcza się:

  1. kompostowania odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby, przy czym przydomowy kompostownik lub pryzmę kompostową nie należy sytuować w odległości mniejszej niż 2 m od granicy nieruchomości,
  2. spalania pozostałości roślinnych na terenie nieruchomości poza instalacjami i urządzeniami do tego przewidzianymi, o ile nie narusza to odrębnych przepisów.


       Wykonawca usługi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zobowiązany jest kontrolować odbierane od mieszkańców odpady. W związku z tym, w przypadku stwierdzenia braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów (znaczący udział odpadów, które powinny być zbierane selektywnie w odpadach zmieszanych) podmiot ten zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Urząd Gminy. W przypadku zdeklarowania przez właściciela nieruchomości selektywnej zbiórki i stwierdzeniu braku jej prowadzenia Wójt Gminy wyda stosowną decyzję o podwyższeniu opłaty za odbierane odpady (w chwili obecnej z 7,00 do 12,00 zł).

W przypadku gdy właściciel nieruchomości chce sam zrezygnować z prowadzenia selektywnego zbierania, przy czym wcześniej zadeklarował selektywne zbieranie w deklaracji, jest zobowiązany w terminie 14 dni od zaprzestania selektywnego zbierania do złożenia korekty deklaracji w Urzędzie Gminy, na podstawie której Urząd wyliczy opłatę za gospodarowanie odpadami w oparciu o wyższą stawkę.