polski Polska  małopolskie  oświęcimski   Moje Podwórko   |  Poczta 
Portal / Dział.
gospodarcza
Środa - 30 wrzesnia 2020 Geraldy, Honoriusza, Wery    "Granica między dobrem i złem nie przebiega pomiędzy ludĄmi, ale przez człowieka" - autor nieznany
Menu
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminna Bibliotek Publiczna
ePUAP
Rozkład Busów
Działalność gospodarcza

Informacja dla przedsiębiorców - obowiązek aktualizacji danych w CEIDG

Przypominamy, że każdy przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą obowiązany jest do aktualizowania danych podlegających wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

 

Zgodnie z art.30 ust.1 pkt. ustawy z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej

 

(tekst jednolity Dz. U z 2013 poz.672 z późn. zm) przedsiębiorca obowiązany jest złożyć wniosek o zmianę danych w terminie 7 dni od dnia zaistnienia danych, o których mowa w art.25 ust.1 i 5 cyt. ustawy.

 

Informacja kierowana jest w szczególności do przedsiębiorców, którzy po przeniesieniu wpisów z gminnej ewidencji do rejestru CEIDG nie dokonali ich weryfikacji między innymi w zakresie danych dotyczących form prowadzenia działalności gospodarczej: indywidualnie, w spółce  cywilnej, w kilku spółkach cywilnych lub mieszanej tj. indywidualnej i w spółce lub w spółkach)


 

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

 Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom, które

założyły działalność gospodarczą, oferty dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach firm). Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.

Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia

ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx

czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony na stronie http://www.mg.gov.pl/node/16665 komunikat Ministra Gospodarki.

 Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

 


Chcesz założyć, zmienić działalność gospodarczą

kliknij na poniższy banner i wypełnij wniosek elektronicznie.

 

 

ceidg.png (2.07 Kb)

 

 

Formularze i instrukcje


 

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Wniosek - dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

 

PKD 2007 - Wyjaśnienia.pdf

 

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD).pdf